Jesteś osobą pokrzywdzoną?

  • Przemocą domową
  • Przestępstwem seksualnym
  • Oszustwem
  • Przemocą fizyczną i psychiczną
  • Kradzieżą
  • Wypadkiem drogowym
  • Pozbawieniem alimentów
  • Jesteś świadkiem przestępstwa?

Zakres pomocy, jaką oferuje Ośrodek oraz Lokalne Punkty:

W zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

W zakresie pomocy świadkom i osobom im najbliższym: