Pomagamy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdańsku wraz z Lokalnymi Punktami prowadzony jest przez Stowarzyszenie Integracja na Plus w ramach zadania pt.: Pomoc na plus – Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdańsku wraz z Lokalnymi Punktami sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Celem głównym zadania jest zmniejszenie negatywnych skutków przestępstw wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych zamieszkujących teren obszaru działania sądu okręgowego w Gdańsku oraz sądów rejonowych  w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzyniu, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gd., Tczewie, Wejherowie poprzez świadczenie kompleksowych usług pomocy specjalistycznej (prawnej i psychologicznej), interwencyjno-socjalnej i materialnej (w trybie stacjonarnym, telefonicznym i ambulatoryjnym) w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2025r.

Wsparcie realizowane jest na terenie miast Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz powiatów: wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego i kwidzyńskiego. Jednakże o pomoc może się ubiegać osoba spoza wyżej wskazanych obszarów tzn. nie obowiązuje rejonizacja (szczegóły w zakładce PUNKTY POMOCY).

W Ośrodku oraz Lokalnych Punktach Pomocy pracuje zespół osób pierwszego kontaktu z doświadczeniem w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, pracujących w sferze opieki społecznej od wielu lat. Specjaliści obsługujący wskazane miejsca to kadra doświadczonych prawników, psychologów i psychoterapeutów, którzy od lat udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym oraz światkom przestępstw i osobom im najbliższym.