Zmiana adresu Punktu Pomocy w Sztumie

Informujemy, że od dnia 09 września 2019r. zmieniono lokalizację Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sztumie. Aktualnie Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem znajduje się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie na ulicy Adama Mickiewicza 39, Sztum (82-400). Również ulegną zmianie godziny otwarcia Punktu tzn. osoba pierwszego kontaktu będzie przyjmować pokrzywdzonych przestępstwem w każdy czwartek w...

Uczestniczyliśmy w Malborskim Forum Pomocowym

W czwartek 21 marca w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw – siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się kolejna odsłona Malborskiego Forum Pomocowego. Spotkania w ramach Malborskiego Forum Pomocowego mają na celu zrzeszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, środowiska, wspólnoty, związki wyznaniowe oraz wszystkich zainteresowanych udzielaniem pomocy. To okazja do integracji, wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich osiągnięć a także...

Umowa na realizację zadania podpisana

W  siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości Zarząd Stowarzyszenia Integracja na Plus podpisał w ubiegłym tygodniu umowę o dofinansowanie na realizację zadania z zakresu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach niniejszego zadania przez najbliższe 3 lata Stowarzyszenie będzie świadczyć kompleksową pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz im najbliższym. Pomoc będzie realizowana na terenie 5 powiatów województwa pomorskiego tj. powiat malborski,...

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Celem dorocznej akcji incjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, w tych dniach w lokalnych instytucjach tj.  sądy, prokuratury, policja, ośrodki społeczne, centra pomocy rodzinie można uzyskać m.in bezpłatną pomoc prawną czy psychologiczną. Natomiast wszystkie...

O projekcie

Stowarzyszenie Integracja na Plus realizuje projekt pt. Pomoc na Plus współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu udzielana będzie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.  Działania skierowane są przede wszystkim do osób zamieszkujących teren powiatów : starogardzki, sztumski, tczewski, malborski kwidzyński,...