Facebook
Twitter
Email
Print

Przemoc rówieśnicza

Chcielibyśmy dziś poruszyć ważny temat przemocy rówieśniczej. Jest to problem, który może dotknąć każdego z nas lub naszych bliskich. Ważne jest, abyśmy razem pracowali nad stworzeniem bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich.

Co to jest przemoc rówieśnicza? Przemoc rówieśnicza to każde działanie, które może sprawić ból, strach czy szkodę drugiej osobie w naszym wieku. To może być słowna, fizyczna, czy emocjonalna agresja.

Zjawisko przemocy rówieśniczej wiąże się przekonaniem, że dzieci są „lustrem dorosłych” i jeśli wśród rówieśników pojawia się dużo zachowań agresywnych, powinno to być sygnałem dla wychowawców do przeanalizowania zachowań dorosłych z najbliższego otoczenia dzieci.

Jak możemy przeciwdziałać?

1️⃣ Edukacja i Świadomość: Rozmawiajmy o przemocy rówieśniczej, edukujmy siebie i innych na ten temat.

2️⃣ Wsparcie: Jeśli widzisz, że ktoś jest ofiarą przemocy, oferuj mu swoje wsparcie i słuchaj.

3️⃣ Zgłaszanie: Jeśli jesteś świadkiem przemocy, zgłoś to odpowiednim osobom – nauczycielom, rodzicom, czy innym opiekunom.

Razem możemy działać, aby stworzyć bezpieczne środowisko dla wszystkich. Razem możemy zatrzymać przemoc rówieśniczą!