Facebook
Twitter
Email
Print

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę bonów towarowych w ramach zadania „Pomoc na plus – Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdańsku wraz z Lokalnymi Punktami”, który sfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe z dnia 07 03 2022

Zapytanie ofertowe – załączniki w wersji edytowalnej

Informacja dot. zakończenia postępowania