Zmiana adresu Punktu Pomocy w Sztumie

Informujemy, że od dnia 09 września 2019r. zmieniono lokalizację Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sztumie. Aktualnie Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem znajduje się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie na ulicy Adama Mickiewicza 39, Sztum (82-400). Również ulegną zmianie godziny otwarcia Punktu tzn. osoba pierwszego kontaktu będzie przyjmować pokrzywdzonych przestępstwem w każdy czwartek w...