Uczestniczyliśmy w Malborskim Forum Pomocowym

W czwartek 21 marca w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw – siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się kolejna odsłona Malborskiego Forum Pomocowego. Spotkania w ramach Malborskiego Forum Pomocowego mają na celu zrzeszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, środowiska, wspólnoty, związki wyznaniowe oraz wszystkich zainteresowanych udzielaniem pomocy. To okazja do integracji, wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich osiągnięć a także...