Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

O projekcie

Stowarzyszenie Integracja na Plus realizuje projekt pt. Pomoc na Plus współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu udzielana będzie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. 

Działania skierowane są przede wszystkim do osób zamieszkujących teren powiatów :

 • starogardzki,
 • sztumski,
 • tczewski,
 • malborski
 • kwidzyński,
  które są pokrzywdzone przestępstwem (np. przemocy domowej, kradzieży, pobicia, zgwałcenia, oszustwa, uszkodzenia mienia, wypadku komunikacyjnego, nie alimentacji, groźby karalnej).

Osoby te prosimy o kontakt z naszymi Punktami Pomocy znajdujące się :

Sztum 82-400, ul. Lipowa 3 (dla osób z powiatu sztumskiego)

Godziny otwarcia :  

czwartek – 8:00-16:00.

Malbork 82-200, ul. Kościuszki 5 (dla osób z powiatu malborskiego)

Godziny otwarcia :

– dni powszednie oprócz wtorku – 9:00-16:00,

– wtorek – 12:00-20:00,

– sobotę – 09:00-13:00.

Starogard Gdański 83-200, ul. Chojnicka 13/3B (dla osób z powiatu starogardzkiego)

Godziny otwarcia :  

poniedziałek – 14:30-16:30,

wtorek-czwartek  – 12:30-16:30,

– sobota – 9:00-15:00.

Tczew 83-110, ul. Paderewskiego 7/2 (dla osób z powiatu tczewskiego)

Godziny otwarcia :  

poniedziałek, środa – 9:00-14:00,

wtorek-piątek – 10:00-16:00.

Kwidzyn 82-500, ul. Piastowska 39 (dla osób z powiatu kwidzyńskiego)

Godziny otwarcia :  

poniedziałek, środa – 17:00-20:00,

sobota – 10:00-15:00.

W godzinach zamknięcia Punktów prosimy o przekazanie kontaktu do całodobowej infolinii, która jest dostępna pod numerem 537 506 066.

Szersze informacji na temat punktów, można uzyskać w zakładce Punkty Pomocy

Zakres pomocy, jaką oferujemy:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym rozwiązywanie konfliktów przez mediację.
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną.
 3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 4. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 5. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
 6. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
  i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 7. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła
  w wyniku przestępstwa.
 8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw.
 9. Pokrywanie kosztów żywności oraz domowego wyposażenia.
 10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Kontakt do Koordynatora Projektu:

Bartosz Burczyk

Tel: 508 787 177

E-mail: b.burczyk@integracjaplus.pl