Uczestniczyliśmy w Malborskim Forum Pomocowym

W czwartek 21 marca w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw – siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się kolejna odsłona Malborskiego Forum Pomocowego. Spotkania w ramach Malborskiego Forum Pomocowego mają na celu zrzeszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, środowiska, wspólnoty, związki wyznaniowe oraz wszystkich zainteresowanych udzielaniem pomocy. To okazja do integracji, wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich osiągnięć a...

Scroll to top